Gestructureerd versus houtje-touwtje

Circumflex Automatiseringblog

Gestructureerd versus houtje-touwtje

Een systeembeheerder is opgeleid om, zoals de functienaam al suggereert, een ICT-systeem te beheren. Dat betekent dat hij of zij op een doordachte manier een netwerkstructuur kan opzetten en onderhouden. Medewerkers van je bedrijf of organisatie kunnen zo vertrouwen op een stabiele netwerkomgeving en er vanuit gaan dat het risico op storingen tot een minimum wordt beperkt.

Een systeembeheerder is opgeleid om, zoals de functienaam al suggereert, een ICT-systeem te beheren. Dat betekent dat hij of zij op een doordachte manier een netwerkstructuur kan opzetten en onderhouden. Medewerkers van je bedrijf of organisatie kunnen zo vertrouwen op een stabiele netwerkomgeving en er vanuit gaan dat het risico op storingen tot een minimum wordt beperkt. Wanneer iemand niet opgeleid is als systeembeheerder wordt er vaak gekozen voor een goedkope en provisorische oplossing. Niets ten nadele van diegene die de taak als systeembeheerder toegewezen heeft gekregen of op zich heeft genomen, maar om op een goede manier de taak als systeembeheerder uit te voeren is gedegen kennis van zaken absoluut een vereiste.

Documentatie is belangrijk

Door provisorische oplossingen wordt het lokale netwerk storingsgevoeliger. Ook zijn storingen, die dus vaker voorkomen, moeilijker op te lossen. Vaak wordt er niet of slecht gedocumenteerd hoe het systeem is opgezet en hoe het onderhoud plaatsvindt. Als de documentatie niet op orde is, is het bij een storing dus vaak zoeken naar een naald in een hooiberg. Documentatie is er voor bedoeld om kennis snel en accuraat beschikbaar te hebben, ook in het geval dat de reguliere systeembeheerder niet beschikbaar is. Voor een continue bedrijfsvoering is het dus belangrijk dat kennis centraal beschikbaar is en niet afhankelijk is van één persoon.

Kiezen voor bedrijfszekere componenten

Het is beter om het direct goed te doen en te kiezen voor een professionele aanpak. Bedrijfskritische processen moeten niet afhankelijk zijn van (vaak goedkopere) consumentenproducten maar vragen om een gedegen, robuuste en goed gedocumenteerde oplossing en de componenten die daarvoor geschikt zijn. In eerste instantie kost dat misschien wat meer, maar op de langere termijn verdient zich dat dubbel en dwars weer terug. Conclusie: Goed systeembeheer betekent niet automatisch dat het ook duur is. Het is beter om in eerste instantie wat meer te investeren en een goed, betrouwbaar netwerk te hebben, dan te gaan voor een provisorische oplossing en uiteindelijk veel geld te moeten besteden aan een haperend systeem. Het uitbesteden van uw systeembeheer aan een professionele organisatie is op termijn kostenbesparend en scheelt in de zorgen die u heeft over uw ICT omgeving.

Wilt u meer weten over servers of het overstappen naar online werken? Neem contact op met Circumflex Automatisering op systeembeheer@circumflex.com of +31(0)30 2990300 voor meer informatie.